Tuesday, July 13, 2010

ಸುಖ, ಸಂತೋಷದ ನೆನಪು


ಸುಖ, ಸಂತೋಷದ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವು.....!!
ಸುಖದ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯಬಹುದು ,ಆದರೆ.....
ಅದು ಇಲ್ಲದಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು.....??
ಯಾವಾಗಲೂ ಕಠಿಣ ಮನಸಿನವು,
ನೋವಿನ ಗುರುತನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ
ಎಂದಿಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದೇ ಇರೋ ಗಾಯದ ಹಾಗೆ.....!!
ಸ್ನೇಹ , ಪ್ರೀತಿ , ಬಂಧುತ್ವದ ಸಂಭಂದಗಳೂ ಹಾಗೆ .....!!
ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಮನಸಿನವು ನೋವುಣಿಸಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ,
ಕಾಡುತ್ತದೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ.....!!

-ಆಶ್ರಿತಾ ಬಂಗೇರ

No comments:

Post a Comment