Tuesday, July 20, 2010

ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೆ.....


ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಸಾವಿರ ನವಿರುಭಾವನೆಗಳನ್ನು
ನೀ ಬಡಿದೇಳಿಸಿರುವೆ.....
ಆದರೆ, ಆ ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ನೀ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವೆಯಾ.....??
ನೀ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾದೆ.....??

ನಾನೆಲ್ಲಾದರೂ ದೂರ ಹೊರಟು ಬಿಡುವೆ.....
ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿರುವುದೇನೆಂದಾದರು ಉಸುರು.....
ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀನೆ ಎಂಬುದು.....!!
-
ಆಶ್ರಿತಾ ಬಂಗೇರ

No comments:

Post a Comment